Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα καταπλη